Jammer …
de betaling is niet voltooid

Hè wat jammer, de betaling is niet gelukt.
Probeer het opnieuw.

Of…

neem dan contact op door een mail te sturen naar info@ellizincompany.nl, of te bellen naar 0624533581.