Het blij maken van een kind is geweldig, zeker wanneer kinderen in een moeilijke periode zitten omdat zij een dierbare moeten missen. In dergelijke situaties is het extra belangrijk om een kind mee te nemen in het mogen missen van bijvoorbeeld een vader of moeder en hiervoor ook een blijvende herinnering te creëren. Hierbij werken Engraved en Elliz in Company heel graag